Teknisk Feil

kr179.00

«Teknisk Feil» var et stillbilde som ble kringkastet av NRK i Deres velmaktsdager, hver gang de hadde problemer med sendingen.Dette til stor frustrasjon for dens seere, som ikke hadde ikke hadde andre kanaler å velge.

Norsk rikskringkasting AS, vanligvis kjent under forkortelsen NRK, er et norsk statlig eid kringkastingselskap, som kringkaster innen radio, fjernsyn og nyemedier. NRK bygger på prinsippene til en allmennkringkaster etter samme modell som BBC og er medlem av Den europeiske kringkasingsunionen. NRK ble etablert i 1933, og er Norges største mediebedrift.