Super Mamma

kr179.00

Mor eller moder, blant mennesker også kalt mamma, er et hunnkjønn (forelder) som har fått avkom. Det blir også brukt for menneskelige personer som spiller en morsrolle for andre, for eksempel Mor Teresa. Ordet mor er en betegnelse som gjelder for den biologiske forelderen, men adopterte barn kaller også ofte fostermoren for mor. Statusen som mor varer livet ut, men morsrollen stopper gjerne når avkommet blir kjønnsmodent. Menneskelige mødre spiller imidlertid gjerne deler av morsrollen livet ut