Radiation 1

kr179.00

Radon ble oppdaget i 1898 og dokumentert i 1900 av Friedrich Ernst Dorn. I 1908 ble radon for første gang isolert av William Ramsay og Robert Whytlaw-Gray i tilstrekkelige mengder til å kunne fastslå gassens tetthet. De døpte stoffet niton (Ni) fra latin nitens – lysende. Siden 1923 er navnet «radon» det vitenskapelige anerkjente navnet.

Radon har – i likhet med radium – fått navnet sitt fra latinsk radius som betyr «stråle».