Pappa

kr179.00

Far eller fader, blant mennesker også kalt pappa, er et hannkjønn (forelder) som har fått avkom. Det blir også brukt for menneskelige personer som spiller en farsrolle for andre, for eksempel Fader Jakob. Ordet far er en betegnelse som gjelder for den biologiske forelderen, men adopterte barn kaller også ofte fosterfaren for far. Statusen som far varer livet ut, men farsrollen stopper gjerne når avkommet blir kjønnsmodent. For mange arter er også farsrollen nærmest ubetydelig eller helt fraværende. Sjøhester er imidlertid et eksempel på det motsatte. Hos disse artene har faren overtatt morsrollen. Menneskelige fedre spiller gjerne deler av farsrollen livet ut.