Eksos

kr179.00

Esso er et internasjonalt varemerke som blir brukt av det amerikanske oljeselskapet Exxon Mobil og tilknyttede selskap. Esso blir også brukt som firmanavn av flere av Exxon Mobils datterselskap i utlandet. Navnet Esso kommer av forkortelsen SO (uttales «ess-o») for Standard Oil. Selskapet ble etablert i 1911.