Ikke spør meg

kr179.00

Sliter med latsabbene !!!

Halvparten av norske sjefer har ansatte de vil kvitte seg med på grunn av slapp arbeidsmoral og høyt fravær. Høyt korttidssykefravær og lav arbeidsmoral utfordrer bedriften og kolleger. En av tre ansatte mener de har kolleger som er uforholdsmessig mye borte fra jobb fordi de er syke, og flertallet av disse opplever dette som et irritasjonsmoment.