EU No

kr179.00

Den europeiske union (EU) er et politisk og økonomisk forbund av 27 stater i Europa. I 1957 dannet seks europeiske land det Det europeiske økonomiske fellesskap (EEF) ved Romatraktaten. Siden har EU vokst gjennom utvidelser, og fått nye roller og oppgaver. I 1993 etablerte Maastricht-traktaten grunnlaget for det nåværende rammeverket.