Capitalism

kr179.00

Kapitalisme (av latin: capitalis, avledet av caput, «hode») er et økonomisk system hvor formue, og produksjonsmidlene er privateid. I et kapitalistisk system vil fast eiendom, arbeidskraft og kapital være eid, betjent og handlet uten makt eller svindel av enkeltindivider enten alene eller sammen med andre, og investeringer, distribusjon, inntekt, produksjon, prising og utbud av varer og tjenester er bestemt av frivillige private avgjørelser i en markedsøkonomii.. En egenskap ved kapitalisme som skiller denne ut er at hver enkelt person eier hans eller hennes eget arbeid og derfor kan selge bruken av dette til arbeidsgivere.

Begrepet kapitalisme og det kapitalistiske samfunns utvikling er beskrevet i Marx’ og Engels’ analyse av det moderne industrisamfunnet. En annen viktig analyse av virkninger av kapitalismen finner vi hos Max Weber og hans begrep formålsrettet rasjonalitet. Disse to teoretikerne, og deres analyse av kapitalisme, er vesentlig for å forstå det moderne samfunnet og dets utvikling.

I moderne norsk brukes ofte «kapitalisme» og «liberalisme» om hverandre. Begge disse ordene brukes både for å beskrive et økonomisk system, og en ideologi som inneholder dette økonomiske system.