BP

kr179.00

BP plc, tidligere «British Petroleum» og for en kort tid kjent som «BP Amoco», er et petroleumselskap med hovedkvarter i London, og er et av de fire største oljeselskapene i verden (sammen med Shell, ExxonMobil og Total.

I desember 1998 slo BP seg sammen med det amerikanske oljeselskapet Amoco og dannet «BP Amoco». Men denne sammenslåing ble sett på som et oppkjøp av Amoco av BP, og ble kun kalt en sammenslåing av juridiske årsaker. Etter ett år med samlede operasjoner, slo de to gigantene sammen de fleste operasjoner og «Amoco» ble droppet fra navnet. Den nylig omdøpte «BP» ble en forkortelse som ikke lenger stod for «British Petroleum», og brukte slagordet «Beyond Petroleum». Dets BP Solar-avdeling har blitt verdensledende produsent av solcellepanel.