ADHD

kr179.00

Brødrene Malcom, Angus og George Young ble født i Glasgow, Skottland, og flyttet til Australia sammen med flesteparten i familien i 1963. I 1973 startet Malcolm Young og Angus Young AC/DC, og fikk med seg bassist Larry Van Kriedt, vokalist Dave Evans, og Colin Burgess som trommeslager. De fikk ideen til navnet AC/DC etter å ha sett denne påskriften bakpå en symaskin. Navnet er abbreviasjoner for vekselstrøm /likestrøm.

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, forkortet ADHD og AD/HD, er en psykiatrisk diagnose fra det amerikanske diagnosesystemet DSM-IV. Tilstanden kan arte seg på ulikt vis, men er preget av forskjellige grader og kombinasjoner av oppmerksomhetssvikt, impulsivitet og hyperaktivitet. Den er medfødt og opptrer både hos barn og voksne, kvinner og menn. ADHD ble første gang beskrevet i medisinsk litteratur i 1899 og 1902. Diagnosen ble tidligere kalt MBD (forkortelse for Minimal Brain Dysfunction, det vil si «ytterst liten funksjonsforstyrrelse i hjernen»), men ettersom man ikke har klart å finne noen spesiell funksjonsforstyrrelse eller skade i hjernen, har man gått bort fra denne diagnosen. Man har riktig nok funnet ut at barn med ADHD har redusert virkning av signalstoffet dopamin i hjernen, men det er omstridt om dette skal kunne tolkes som et avvik fra det normale.